susiausti

susiausti
2 susiaũsti, susiaũdžia, sùsiaudė intr. 1. Š, NdŽ imti siausti. 2. NdŽ susilieti į ištisinį gausmą: Ė tie balsai visokie teip krūvon susiaũdžia, kad jų skyrium nežymu, ė tik širdį griaudžia A.Baran. \ siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • susiausti — susiaũsti vksm. Mótina sùsiautė vai̇̃ką į añtklodę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sušiaušti — sušiáušti vksm. Šukúok gražiai̇̃ – nesušiáušk plaukų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • susiausti — 1 susiaũsti, susiaũčia (sùsiaučia), sùsiautė Rtr, NdŽ 1. tr., intr. N, Š susupti, suvynioti, suvystyti: Susiaũsk vaiką į drobulę J. Motina savo vaiką tik į skarą sùsiautė ir paliko Up. Išlingavo mane sena motušelė, šiltu atprausė, plonu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušiaušti — tr. 1. NdŽ, KŽ, Vkš suvelti (plaukus); papurenti (plunksnas): Sušiauši plaukus tik – koks čia tavo šukavimos Krš. Išvedęs arklį sušiauštais plaukais, tarp ienų stumia, mauna pavalkais T.Tilv. Ji rauda garsiai ir piktai, siūbuodama sušiauštą galvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiaustinis — susiaustìnis, ė adj. (2) kurio skvernai susiausti: Susiaustinis sarafanas BŽ477 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiautimas — susiautìmas sm. (2) → 1 susiausti: 1. DŽ1. 2. refl. Žiedelių susisiautimas (susiglaudimas) rš. 3. → 1 susiausti 6: Šiemet baisus kopūstų susiautìmas kietai Šts. 4. → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 2 atsiaũsti, atsiaũdžia, àtsiaudė intr. atsklisti, atgausti: Kad nors vienas žodelis atsiaũstų ir pas mane per jūres marias Jž. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”